Museo de la fachada de la Catedral de Pamplona

Museo de la fachada de la Catedral de Pamplona

Producció de video
Una fachada ilustrada
La producció de vídeo presenta per mitjà d’un model 3D i d’un tractament de dibuix a mà alçada els diferents moments, fases i vicissituds de l’element més emblemàtic i en el seu moment polèmic com és la façana de la Catedral de Pamplona.

Producció de video
Repique y memoria
Es tracta d’un video que busca l’emoció que hi ha continguda en un ofici que està desapareixen. Les campanes digitals o elèctriques han substituit unes persones entregades, que enviaven missatges cifrats sonors.

Producció de video
Politges i polipastos
Es tracta de tres produccions de vídeo que presenten els diferent sistemes d’aixecar grans pesos en el moment de la construcció de la catedral de Pamplona. Es combina el rodatge de personatges que actuen en semi ombra amb l’animació de dibuixos atorgant al conjunt un aspecte atractiu i didàctic.

Interactiu
La historia de las campanas
Un interactiu que ens porta una informació extraordinaria sobre les campanes al món. Història, memòria, tipologies, ubicació , es donen cita en aquesta taula tàctil.

Interactiu
Opiniones
La fàbrica de la catedral de Pamplona va ser en el seu moment tant controvertida que un bon conjunt de personatges amb més o menys trascedència històrica van parlar del tema. El visitant pot, en aquest interactiu, trobar un bon recull.

Interactiu
Toques de campanas
La interfície convida al visitant a fer de campaner virtual i conèixer els diferents tocs que es realitzaven i el seu sentit pel que fa als missatges de comunicació que emetien.

Interactiu
La Ilustración
En aquest interactiu es presenta per mitjà de la metàfora d’una prestatgeria de llibres un conjunt de referències ordenades alfabèticament sobre la ilustració. Les entrades estan relacionades d’una o altra manera amb la fàbrica de la catedral de Pamplona.