Literàrium / Museu Verdaguer

Literàrium / Museu Verdaguer

Instal·lació interactiva.

El nombre d’obres literàries produïdes al llarg del temps i arreu del món, la literatura, és incomptable i inabastable. La seva immensitat, diversitat i extensió poden ser comparables a l’aparent caos de la disposició dels astres en l’univers. Però entre aquestes obres es poden traçar connexions que ajuden a ordenar-les i interpretar-les. L’objectiu del Literàrium és fer visible aquesta infinitat de relacions entre obres literàries, sovint amagades o poc aparents.