Georges Méliès i el cinema del 1900

Georges Méliès i el cinema del 1900

Interactiu
El món del 1900
Interactiu multi pantalla creat conjuntament amb Iuris.doc per a l’exposició de l’Obra Social La Caixa. Es tracta d’un interactiu que repassa el món del 1.900 per posar el visitant en context.