Espai Memorial Democràtic

Espai Memorial Democràtic

Producció audiovisual
Canal memorial
Aplicació actualitzable remotament que funciona com un canal de televisió que permet presentar vídeos, imatges i text.

Producció audiovisual
Un espai de participació
Aplicació interactiva que funciona com a llibre de visites i dóna al visitant la possibilitat de donar la seva opinió sobre els temes de l’exposició.

Producció audiovisual
La construcció permanent
Producció de vídeo que es fonamenta en entrevistes a personatges de la societat catalana, coneguts i anònims, que expressen la seva opinió sobre la memòria.

Producció audiovisual
Un futur per al passat
Producció de vídeo on, a partir d’imatges rodades en l’actualitat a escenaris on van succeir fets vinculats a la memòria democràtica es presenta la imatge d’època i una reflexió sobre la necessitat de la memòria.

Producció audiovisual
La memòria un dret universal
Producció de vídeo per a cinc pantalles que va de terra a sostre, on apareixen els diversos fets vinculats de reivindicació i lluita democràtica entre els anys 1931-1980

Taula tàctil
Un patrimoni col·lectiu
Producció de taula interactiva que presenta els diversos espais memorials posats en valor a Catalunya, les activitats i projectes del memorial democràtic, així com els memorials arreu del món.