Espai Macià

Espai Macià

Producció Audiovisual
El Somni de Macià
Producció audiovisual que tanca el centre on la narració y la realització estan al servei mostrar les conviccions de Francesc Macià i a reflexionar sobre el concepte de llibertat

Producció Audiovisual
L’Esperit
Producció audiovisual que funciona en bucle i que presideix la sala expositiva. Funciona sobre la base de la met`fora del viatge i les vies del tren com a elements que ens parlen d’un camí preestablert. En aquest viatge trobem els conceptes i les conviccions fonamentals de Francesc Macià

Vídeo Interactiu
El Complot de Prats de Motlló
Producció audiovisual integrada en una pantalla tàctil dins el recorregut expositiu que mostra les vicissituds del Complot de Prats de Molló. S’utilitza en la realització la tècnica stop Motion i una estètica ajuda a l’humor irònic

Interactiu
Actes Diputat
Interactiu presentat en pantalla tàctil i integrada en el recorregut expositiu. presenta diferents actes del congrés dels diputats espanyol on Macià defensava els interessos de l’oli, dels pagesos i en definitiva de la seva gent.

Interactiu
Viatges de Macià
Producció interactiva presentada en pantalla i tàctil i integrada en el recorregut expositiu. A través d’una estètica que combina el mapa i les postals enviades des de els diversos llocs a on viatjar durant l’exili el visitant segueix el personatge i tot allò que va viure.