El món del 1714

El món del 1714

Producció de video
Barcelona una cort europea
Es tracta d’una producció de vídeo que mostra la visió de Barcelona i la cort reial establerta a la ciutat segons les observacions del viatger italià Giovanni Gemelli Careri, 1708-1709. S’hi presenten setze seqüencies, organitzades sobre una cartografia que mostra el viatge i l’itinerari de manera que apareixen elements i objectes que donen volum a les planimetries. S’ofereix en català i Italià.