Coves de Montserrat

Coves de Montserrat

Es tracta d’una projecció sobre pedra a manera de mapping narratiu d’uns 15 minuts en el que fem un recorregut per la història de la muntanya de Montserrat i de la Cova. Es projecta amb dos projectors de leds en blending, que cobreixen una superfície irregular d’uns 225 metres quadrats. S’emmarca dins el conjunt de l’oferta de la visita a la cova i, per tant, s’ha d’entendre com una part d’aquesta experiència. El projecte pretén utilitzar els diversos recursos visuals del mapping, ja sigui aquells que tenen a veure amb els efectes visuals i el 3D, com els que es basen en la mateixa forma de la superfície on es projecta. Al mateix temps hi reconeixem uns personatges, moments històrics, les històries i les emocions. Es tracta d’un mapping que té com a finalitat explicar una història per mitjà d’una experiència didàctica de qualitat. Transmetre fonamentalment com es va formar la cova, quins van ser els primers pobladors, l’explotació del salnitre en època medieval, la cova com a refugi de bandolers i la visita dels il·lustrats, la cova com a destí de visitants il·lustres vinculats a una època fantàstica de la cultura catalana, Collbató com a zona turística de la burgesia catalana, i el ressorgir de la cova des de l’any 1985 fins a l’actualitat.