Centro de Interpretacón Vulcanólogico de la Restinga

Centro de Interpretacón Vulcanólogico de la Restinga

Una producció per a Expogràfic.

Producció audiovisual
La Restingolita
Per mitjà d’una projecció sobre quatre pantalles el visitant reb la informació necessaria i els estímuls visuals que l’ajudaran a comprendre que va passar a la Restinga, perqué va erupcionar el vulcà submarí, quines conseqüencies va tenir, què van dir els mitjans de comunicació? Tot això per mitjà d’una projecció envolvent sincronitzada en la que els elements son independents i travesen les pantalles per mostrar escenes amplies.

Interactiu
L’erupció
Es tracta de tres pantalles interacives multiusuari de format horitzontal en les que el visitant accedeix als continguts relatius a: L’erupció, Com ho va viure la població i Els impactes de l’erupció. Es realitza un tractament gràfic de linies senzilles i cromatisme en consonància amb la sala que funciona com un escriptori on el visitant pot moure la informació en format fitxes, imatges video. Diversos usuaris poden actuar al mateix temps.

Interactiu Kinect
Volcans a Hierro
Per mitjà d’una projecció sobre una superfície adaptada s’fereix al visitant la informació relativa a: ¿Qué es un volcán?, El origen de las islas, Las huellas de los volcanes en el Hierro y Episodios recientes
El sistema de consulta es basa en el reconeixement dels gestos del visitant que amb les indicacions bàsiques que apareixen en pantalla pot, amb sencills gestos a l’aire desplegar menús, obrir fitxes, cambiar d’idioma, o disparar videos de manera molt intuïtiva i atractiva.