Centro de interpretación del Teatro Romano de Malaga

Centro de interpretación del Teatro Romano de Malaga

Producció audiovisual
La memoria de las piedras
Producció de vídeo a partir d’imatges d’època que fa un recorregut des del moment en què es fa el descobriment del teatre i les successives excavacions. .

Producció audiovisual
El Mediterráneo a escena
Producció de vídeo mitjançant el rodatge d’un actor que presenta tres clips per a tres pantalles sincronitzades que mostren el naixement i l’evolució del teatre clàssic i la contemporaneïtat del fet teatral.

Producció audiovisual
Audiovisuals Recreacions
6 produccions que es presenten com a cartells audiovisuals i es realitzen a partir de l’animació d’una il·lustració i serveixen per tal de contextualitzar en el seu lloc original els objectes que mostra la vitrina.

Taula interactiva
Un dia en el teatro
Taula tàctil que presenta els continguts vinculats al teatre romà en relació a la seva arquitectura, protagonistes, obres representades, públic

Taula interactiva
Las seis esencias
Taula tàctil que presenta organitzats per èpoques les successives utilitzacions del teatre romà, les restes que es conserven, les informacions de les excavacions i la seva vinculació a la Màlaga ana