Centro de interpretación de la Muralla de Lugo

Centro de interpretación de la Muralla de Lugo

Producció audiovisual
Piedras para la humanidad
Producció audiovisual a partir de material d’entrevistes rodat a Lugo que presenta la Muralla com a patrimoni identitari de la ciutat i com a patrimoni mundial per mitjà de l’opinió de diferents personatges de la ciutat.

Taula interactiva
Urbanismo lucense romano
Interactiu sobre taula tàctil especialment pensat per a suport horitzontal sobre la ciutat de Lugo en època romana.

Taula interactiva
Urbanismo Lucense medieval y moderno
Interactiu sobre taula tàctil especialment pensat per a suport horitzontal sobre la evolució urbanística de la ciutat de Lugo des de l’època medieval fins a l’època moderna mostrant les diferents fases de creixement de la ciutat.

Interactiu
Personajes y lugares
3 interactius sobre pantalla tàctil presenten els personatges i els llocs de la història destacats estructurats en tres èpoques, romana, medieval i moderna.

Producció audiovisual
La undécima puerta
Clip de caràcter promocional que s’instal·la darrera d’un vidre espia per ser visionat des del carrer i funciona com a reclam del centre d’interpretació. Tractament en 3D basat en les múltiples portes de la Muralla de Lugo.

Producció audiovisual
Esencias de lugo
Videowall que presenta els trets identitaris més característics de Lugo des del punt de vista del patrimoni cultural en un sentit ampli per mitjà d’imatges rodades a tal efecte.

Producció audiovisual
La ciudad y su anillo de piedra
Producció audiovisual que presenta la ciutat de Lugo en època romana per mitjà d’elements en 3D, caracterització d’un actor com a personatge protagonista i tractament de diferents tipus d’imatges en postproducció.

Producció audiovisual
Medievo en Lugo
Producció audiovisual que presenta la ciutat de Lugo des de l’època medieval a l’època moderna per mitjà del tractament en postproducció de planimetries d’època, gravats i altres tipus d’imatges