Centre d’interpretació de les Garrigues

Centre d’interpretació de les Garrigues

Interactiu
Descobreix Les Garrigues
Pantalla interactiva que mostra els recursos de les Garrigues a partir d’una planimetrie i dicversos pop-ups que es despleguen a partir d’una lupa virtual que ajuda a resseguir rutes itineraris.

Producció Audiovisual
L’oli, l’elixir daurat
Producció de video que presenta l’oli com un producte d’alta qualitat que es vincula a les noves tecnologies, l’agricultura ecològica, la gastronomia d’alt nivell i la salut.

Producció Audiovisual
Els colors de les Garrigues
Producció de video que es projecta sobre una pantalla automàtica que baixa del sostre i ens presenta la identitat de les Garrigues i, especialment els seus productes, a partir de quatre colors que s’associen als productes.

Producció Audiovisual
Receptes
Producció de video per a pantalla interactiva que presenta diferents receptes de les Garrigues mostrant a dos nivells el procés, en la part superior enrregistrament de video i la part inferior el rpocés com a recepta tradicional.

Producció Audiovisual
Memòries d’oli i pedra
Audiovisual de tipus promocional-didàctic que a partir de la metàfora del constructor de marges ens presenta el patrimoni de la comarca de les Garrigues.