Centre Cardona Medieval

Centre Cardona Medieval

Producció audiovisual
Els senyors de la sal
Audiovisual que ens parla de la història medieval de Cardona per mitjà del tractament en ombra de personatges-actors i dramatització de situacions