ArqueoXarxa

ArqueoXarxa

Tòtem interactiu
LLANCA’T A L’ARQUEOXARXA
Es tracta d’un tòtem interactiu a instal·lar a la recepció de diferents museus de la xarxa amb un doble objectiu. Informa del museu de la resta de museus de la xarxa referent a horaris, programes, activitats o serveis per mitjà d’una interfície àgil que s’organitza a través d’un mapa de Catalunya amb menús flotants i dual tàctil. Per una altra banda el dispositiu ofereix al visitant un joc d’acord amb la selecció d’un museu sobre el qual es plantegen unes preguntes tipus trivial. En cas de guanyar el premi consisteix en una entrada per a un altre museu de la xarxa. La pantalla quan no és utilitzada es converteix en un espai per a cartellera digital.