Designed with Simplicity In Mind
Yet Packed Full Of Cutting-edge Technology

Wasabi Produccions

Wasabi, una productora dedicada a la comunicació audiovisual amb una llarga trajectòria professional. Està constituïda per una sèrie de professionals vinculats a la producció audiovisual i interactiva i als media en el camp de la cultura i el turisme des de fa més de deu anys.
El treball de Wasabi es centra en el desenvolupament, programació, disseny i realització de projectes relatius a la producció de sistemes i noves tecnologies audiovisuals i interactives per a la comunicació cultural en l’àmbit de la interpretació del patrimoni, el turisme cultural i ecològic, la museologia, l’art. Els treballs de Wasabi busquen l’equilibri entre la posada en valor dels recursos patrimonials , els continguts a comunicar, la tecnologia a aplicar, les necessitats del projecte i l’experiència del visitant.

Serveis

Solucions audiovisuals

Oferim la realització integral de produccions audiovisuals per a diferents formats de reproducció: projeccions sincronitzades, mòduls museogràfics especials, superfícies o pantalles integrades, entorns web, suports digitals com tablets o smartphones, , videowalls, mappings o sales de projecció 3D.

Solucions multimèdia

Realitzem tot tipus interactius per a qualsevol suport i plataforma. Portem a terme el disseny gràfic dinàmic, el tractament del flux de la informació, les animacions, la programació per a pantalles o altres superfícies tàctils, interacció kinect, mòduls museogràfics interactius especials o aplicacions per a smartphones i tablets.

Projectes